U bent hier:

Wonen met zorg

 

Gaat zelfstandig wonen niet langer, omdat u meer zorg nodig heeft? Dan heeft Maranatha appartementen waar u zelfstandig woont, maar wél met zorg binnen handbereik. U betaalt voor dit appartement geen huur, maar een eigen bijdrage voor zorg met verblijf aan het CAK.

Samen met u stellen we een zorgplan op dat aansluit bij uw indicatie. Ook de begeleiding en uw deelname aan dagactiviteiten krijgt een plekje in dit zorgplan. Uw persoonlijke wensen staan hierin centraal.

Samen met uw partner

Bij verhuizing naar de verzorgingsafdeling van Maranatha, kan uw partner vaak meeverhuizen. Op de verpleegafdelingen kleinschalig wonen is dit niet mogelijk.

Informatiemap over wonen met verzorging in Maranatha

Download de informatiemap

Tarievenlijst